Selamat Datang

Tuesday, 22 November 2011

contoh refleksi

CONTOH REFLEKSI UNIT PELAJARAN
UNIT
TAJUK
3
FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG):
PEMIKIRAN DAN AMALAN DALAM PROFESION KEGURUAN

  1. Ringkasan Isi Kandungan Unit
(Ringkasan bererti sinopsis bukannya memberikan objektif/hasil pembelajaran).


Contoh:
Unit ini mengandungi 4 bahagian yang berkaitan dengan perkembangan profesion keguruan. Dalam bahagian pertama memberi fokus kepada perbandingan konsep keguruan dan perguruan yang sering disalah tafsirkan penggunaannya. Pembinaan guru yang berkualiti pula didasarkn kepada FPG yang mengandungi maksud yang tersurat dan tersirat berkaitan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu ada pada seorang guru. Seterusnya _______________________________

(lengkapkan dalam satu peranggan sahaja. Tidak melebihi 150 patah perkataan)


  1. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya
(Konsep ialah pengertian umum atau idea yang mendasari sesuatu)

Konsep
Penjelasan
1.
Standard Guru Malaysia
Suatu piawaian yang ditetapkan untuk mengenalpasti tahap kompetensi profesional guru-guru di Malaysia.
2.
Kompeten
Layak kerana mempunyai kecekapan untuk melaksanakan tugas & tanggungjawab yang diamanahkan.
3.4.5.
  1. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.
(Di sini anda perlu memberikan komen terhadap isi kandungan unit 3. Adakah kandungan unit ini  memberikan manfaat kepada anda sebagai seorang guru? Atau adakah kandungan unit ini tidak sesuai dan perlu ditukar? Berikan ulasan anda.
Contoh:
Kandungan unit ini banyak memberi pendedahan kepada saya tentang ciri-ciri kualiti dan kompetensi yang perlu ada pada seorang guru. Hal ini merupakan suatu perkara yang memberi manfaat kepada saya untuk .............
Walau bagaimanapun terdapat kelemahan/kekurangan di dalamnya seperti .................................................... Oleh itu saya mencadangkan perkara berikut untuk memperbaikinya ...............................................................


No comments:

Post a Comment