Selamat Datang

Wednesday, 23 November 2011

MAHIR JAWI

CARA BELAJAR KHAT

azan mekah

Rukun solat

Rukun solat.
Rukun Solat adalah perkara yang sebahagian daripada solat dan bergantung kepadanya sah solat itu. Solat secara amnya mempunyai tiga belas rukun yang terbahagi kepada tiga kategori iaitu rukun qalbi, fi'li dan qauli.


Kategori rukun
• Rukun qalbi (ﻗﻠﺒﻲ - iaitu berasal daripada perkataan ﻗﻠﺐ - qalb bermaksud hati) adalah rukun yang berasaskan kepada hati.
• Rukun fi'li (ﻓﻌﻠﻲ - iaitu berasal daripada perkataan ﻓﻌﻞ - fi'l bermaksud perlakuan) adalah rukun yang berasaskan kepada perbuatan anggota badan. Pergerakan anggota badan atau tindakan tubuh itu memerihalkan rukun tersebut.
• Rukun qauli (ﻗﻮﻟﻲ - iaitu berasal daripada perkataan ﻗﻮﻝ - qaul bermaksud kata-kata) adalah rukun yang berasaskan kepada sebutan dan bacaan.
No. Rukun Kategori No. Rukun Kategori
1 Niat Qalbi 8 Duduk antara dua sujud Fi'li
2 Berdiri betul Fi'li 9 Duduk tahiyat Akhir Fi'li
3 Takbiratul ihram Qauli 10 Bacaan tahiyat akhir Qauli
4 Membaca al-Fatihah
Qauli 11 Selawat ke atas nabi dalam tahiyat akhir Qauli
5 Rukuk Fi'li 12 Salam Qauli
6 I'tidal Fi'li 13 Tertib Qalbi
7 Sujud Fi'li
Rukun-rukun
1. Niat
Niat dalam solat merupakan rukun qalbi tetapi turut termasuk dalam rukun fi'li (lihat Takbiratul ihram). Niat solat mempunyai tiga bahagian yang disyaratkan dalam solat fardhu tetapi hanya dua sahaja bagi solat sunat manakala untuk solat sunat mutlak (tiada sebab dan bila-bila masa), hanya satu daripadanya disyaratkan.
Bahagian niat mempunyai tiga bahagian iaitu:
1. Qasad (ﻗﺼﺪ) - Sengaja mengerjakan solat
2. Ta'arudh (ﺗﻌﺮﺽ) - Meniatkan solat fardhu atau sunat
3. Ta'yiin (ﺗﻌﻴﻴﻦ) - Meniatkan jenis waktu solat
Untuk melihat bahagian-bahagian yang diaplikasikan dalam niat solat, berikut adalah contoh:
Solat fardhu:

ﺍﺼﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺃﺩﺍﺀ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﻠﻰ
Sahaja aku solat fardhu Zuhur tunai kerana Allah Ta'ala
Niat Makna Bahagian
ﺍﺼﻠﻰ Sahaja aku solat Qasad
ﻓﺮﺽ Fardhu Ta'arudh
ﺍﻟﻈﻬﺮ Zuhur
Ta'yiin

Solat sunat:

ﺍﺼﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﻠﻰ
Sahaja aku solat sunat Dhuha dua rakaat kerana Allah Ta'ala
Niat Makna Bahagian
ﺍﺼﻠﻰ Sahaja aku solat Qasad
ﺍﻟﻀﺤﻰ Dhuha
Ta'yiin

Solat sunat mutlak:

ﺍﺼﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﻠﻰ
Sahaja aku solat sunat dua rakaat kerana Allah Ta'ala
Niat Makna Bahagian
ﺍﺼﻠﻰ Sahaja aku solat Qasad
2. Berdiri betul
Berdiri betul atau berdiri tegak adalah diwajibkan dalam solat bagi mereka yang berupaya untuk beridiri tegak. Bagi yang tidak upaya, rukhsah atau kelonggaran diberikan untuk mereka sama ada untuk solat dalam keadaan duduk (hanya jika tidak mampu berdiri), mengiring pada rusuk kanan sambil mengadap kiblat (hanya jika tidak mampu berdiri dan duduk), atau jika tidak mampu berdiri, duduk mahupun mengiring, orang yang ingin mengerjakan solat itu dibenarkan baring menelentang dengan kaki dan perut dihalakan ke kiblat.
Syarat bagi rukun ini hendaklah ditegakkan tulang belakangnya dan tidak bleh bongkok ke depan atau ke belakang (jika mampu).
3. Takbiratul ihram
Takbiratul ihram (ﺗﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ) ialah perbuatan yang menyempadani solat dengan perlakuan di luar solat. Takbiratul ihram menandakan bermulanya satu perjalanan solat itu sehingga rukun terakhir iaitu salam nanti. Disebabkan dinamakan rukun ini takbir ialah kerana sebutan takbir iaitu Allahu Akbar (الله أكبر) adalah wajib bagi mereka yang boleh menuturkannya. Bagi mereka yang tidak boleh menuturkannya ataupun tidak dapat mempelajarinya, dia diharuskan untuk menyebutnya dengan terjemahan dalam bahasa yang lain. Rukun ini diwajibkan untuk disertai dengan niatnya dan disunatkan untuk mengangkat kedua-dua tangan hingga ke paras bahu. Muqaranah (ﻣﻘﺎﺭﻧﻪ) atau penyertaan niat takbiratul ihram mempunyai dua bahagian iaitu:
• Muqaranah Urfiyyah ( ﻣﻘﺎﺭﻧﻪ ﻋﺭﻓﻴﻪ ) - Menyertai niat kepada sebahagian daripada takbiratul ihram iaitu berniat ketika mula ataupun akhir bahagian takbiratul ihram
• Muqaranah Haqiqah ( ﻣﻘﺎﺭﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ) - Menyertai niat kepada keseluruhan takbiratul ihram iaitu berniat dari mula sehingga akhir takbiratul ihram

Bagi kebanyakan orang awam, adalah lebih mudah mengerjakan muqaranah urfiyyah kerana muqaranah haqiqah mudah dihinggapi rasa syak atau was-was kerana penyertaan niat mengambil masa keseluruhan takbiratul ihram itu. Adalah disunatkan untuk membaca doa iftitah atau tawajjuh selepas takbiratul ihram.
Di namakan Takbiratul Ihram kerana dengan melakukannya, kita mengharamkan ke atas diri kita perlakuan yang akan membatalkan solat. Sebagai contoh, pada kebiasaannya bercakap sesama manusia adalah halal. Akan tetapi, bercakap dalam solat akan membatalkan solat. Maka,apabila kita membuat Takbiratul Ihram sebagai tanda memulakan solat, bercakap adalah satu halangan untuk kita selagi mana kita masih mengerjakan solat. Seperti dalam Haji, apabila kita memakai Ihram, kita diharamkan melakukan beberapa perkara yang pada kebiasaannya adalah halal bagi kita.
4. Membaca Surah al-Fatihah
Dalam solat, Surah Al-Fatihah merupakan satu-satunya surah yang diwajibkan. Surah ini wajib dibaca pada setiap rakaat dan bacaannya hendaklah tertib mengikut susunan ayat yang betul dan hendaklah dijaga tajwidnya. Bacaan basmalah diwajibkan kerana ayat itu juga sebahagian daripada surah berbanding isti'azah yang tidak diwajibkan.
Setiap ayat surah ini wajib dibaca secara berturutan dan tidak diselangi oleh apa-apa perbuatan ataupun ayat yang lain mahupun diam yang agak lama yang cukup untuk memutuskan bacaan al-Fatihah itu.
Bagi mereka yang tidak tahu atau tidak berupaya untuk membacanya dengan sempurna kerana baru memeluk agama Islam, maka hendaklah dia membaca tujub ayat Quran yang berturutan atau tujuh ayat yang tidak berturutan (atau berasingan) yang tidak kurang bilangan huruf dalam al-Fatihah. Jika masih tidak mampu membaca mana-mana ayat Quran, dia dikehendaki membaca zikir yang sama bilangan hurufnya dengan huruf Fatihah. Jika masih tidak mampu, hendaklah sekadar diam pada jarak masa bacaan Fatihah itu sendiri.
Bilangan ayat dalam surah al-Fatihah ialah tujuh ayat yang kesemuanya mempunyai dua puluh lima perkataan bersama bilangan huruf sebanyak 156 huruf. Maka, zikir yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad s.a.w. digunakan bagi menggantikan bacaan untuk orang yang tidak berupaya atau tidak tahu membaca ayat Quran.

ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ − ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ − ﻭﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ − ﻭﺍﷲ ﺃﻛﺒﺮ − ﻭﻻﺣﻭﻻ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﷲ − ﻣﺎﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻛﺎﻥ − ﻭﻣﺎﻟﻢ ﻳﺸﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ Subhanallah - Walhamdulillah - Wa la ilaha illallah - Wallahu akbar - Wa la haula wala quwata illa billah - Ma sya Allahu kana - Wa maa lam yashaa u lam yakun

Ayat tersebut hendaklah dibaca dua kali untuk menyamai bilangan huruf surah al-Fatihah.
5. Rukuk
Perbuatan rukuk adalah membongkok ke hadapan dengan sekurang-kurangnya hingga tapak tangannya mencapai ke lutut. Rukuk yang sempurna ialah menyamakan belakangnya dan tengkuknya pada satu garis lurus dan meluruskan kakinya (iaitu betis dan peha) dan memegang kedua lututnya dengan menjarangkan antara jari-jari tangan. Bagi mereka yang solat secara duduk, memadai rukuk itu dengan membongkok ke hadapan hingga dahinya selari dengan kepala lututnya. Untuk lebih sempurna bagi solat duduk, rukuknya adalah membongkok ke hadapan hingga dahinya selari dengan tempat sujud.
Rukuk adalah salah satu rukun yang disertakan dengan tama'ninah. Tama'ninah dalam rukuk adalah dalam keadaan tetap semua anggota badannya hingga cukup masa untuk membezakan perlakuan membongkok dan bangun daripadanya.
6. I'tidal
I'tidal adalah kembali daripada keadaan rukuk kepada berdiri tegak iaitu keadaan asal ketika solat. Jika keadaan asalnya ialah duduk menegak, maka hendaklah orang itu kembali duduk menegak. Tama'ninah turut disertakan dalam perbuatan i'tidal. Maka, untuk melengkapkan i'tidal, hendaklah tama'ninah dengan menetapkan anggota badan pada keadaan sebelum rukuk dalam masa yang cukup untuk membezakan keadaan selepas bangun dari rukuk sebelum turun untuk sujud.
7. Sujud


Sujud
Sujud adalah satu perbuatan yang amat menunjukkan kerendahan diri manusia terutama di dalam solat. Setiap rakaat (atau satu rukuk) adalah diwajibkan dengan dua kali sujud.
Sujud adalah memadai dengan sekurang-kurangnya bersentuhan dahi dengan tempat solat. Lebih elok atau lengkap lagi, hendaklah ketujuh-tujuh anggota sujud kena atau bersentuhan dengan tempat solat iaitu dahi, dua tapak tangan (setiap muka tapak tangan dan jari-jarinya), dua lutut dan dua tapak kakinya (iaitu muka hujung jari-jari kakinya). Wajib menekan sedikit dahi di tempat sujud untuk lebih tetap keadannya. Keadaan yang sempurna untuk turun bersujud adalah dengan meletakkan kedua-dua lutut dahulu dan diikuti dengan tapak tangan lalu dahi ditetapkan di tempat sujud.
Adalah sunat untuk menghalakan kesemua jari ke arah kiblat Bagi lelaki, disunatkan juga meregangkan kedua lutut dan dua tapak kaki, menjarakkan perut daripada peha dan menjauhkan sedikit siku daripada rusuk. Bagi perempuan pula, sunat untuk merapatkan kedua-dua lutut dan kaki, merapatkan perut dengan peha dan siku ke rusuk.
Wajib tama'ninah pada sujud iaitu tetap seluruh anggota badan dalam keadaan sujud untuk satu jangka masa yang cukup untuk membezakan perbuatan turun dan naik daripada sujud. Sujud itu tidak sah jika sujud di atas tempat yang boleh bergerak jika orang itu bergerak seperti tilam.
8. Duduk antara dua sujud
Duduk antara dua sujud adalah perlakuan yang memisahkan antara dua kali sujud. Tidak sesuai untuk terus berdiri sebelum sujud semula, maka keadaan duduk adalah logik. Adalah sunat untuk duduk iftirasy (iaitu duduk di atas tapak kaki kiri serta menegakkan (atau berdirikan) tapak kaki kanan. Sunat juga meletakkan dua tangan berhampiran lutut serta menjarakkan setiap jari tetapi tidak mengapa untuk meletakkan jari di atas lutut. Perlakuan duduk antara dua sujud ini menjadi makruh jika terlalu lama kerana ia memisahkan perlakuan kedua-dua sujud. Walau bagaimanapun, tama'ninah turut disertakan bagi rukun ini.
9. Duduk tahiyat akhir
Duduk ketika membaca tahiyat akhir adalah jelas bahawa tahiyat akhir hendaklah dibaca ketika keadaan duduk, bukan berdiri. Disunatkan duduk secara tawaruk iaitu duduk dengan menghulurkan kaki kiri ke kanan dan merapatkan punggung ke lantai. Keadaan ini berterusan ketika membaca selawat dan salam.
10. Membaca tahiyat akhir
Rukun ini dinamakan tahiyyat (penghormatan) atau tasyahud (penyaksian) kerana bacaan yang dilafazkan terdiri daripada keduanya. Berikut adalah bacaan bersama bahagian tahiyat. Bacaan tersebut hendaklah disambung dengan bacaan selawat kepada Nabi Muhammad s.a.w.
Bacaan Sebutan Makna
Penghormatan dan kesejahteraan ﺃﻟﺘﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻄﻴﺒﺎﺕ ﷲ At-tahiyyatul mubarakatus solawatut toyyibatu lulillah Segala kehormatan, keberkahan, shalawat, dan kebaikan adalah milik Allah
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﷲ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ As-salamu 'alaika ayyuhannabiyu warahmatullahi wabarakatuh Semoga keselamatan bersama engkau wahai Nabi, dan juga rahmat Allah dan barakahnya
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ As-salamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahis solihin Semoga keselamatan menyertai kami dan sekalian hamba-hamba Allah yang saleh.
Penyaksian (Syahadah) ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ Asyhadu anl laa ilaaha ilallah Aku bersumpah/bersaksi bahawa tiada tuhan (atau sembahan) selain Allah
ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ Wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah Dan aku bersumpah/bersaksi bahawa Muhammad pesuruh Allah
11. Selawat kepada nabi dalam tahiyat akhir
Bacaan Sebutan Makna
Selawat kepada nabi
Muhammad dan keluarga ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ Allahumma salli 'ala Muhammad Ya Allah, berikanlah selawat kepada Muhammad
ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻝ ﻣﺤﻤﺪ Wa'ala aali Muhammad Dan kepada keluarga Muhammad
ﻛﻤﺎ ﺻﻠﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ Kama solaita 'ala Ibrahim Sebagaimana Engkau memberikan selawat kepada Ibrahim
ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ Wa'ala aali Ibrahim Dan kepada keluarga Ibrahim
Keberkatan kepada nabi
Muhammad dan keluarga ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ Wa baarik 'ala Muhammad Ya Dan Engkau berikanlah keberkatan kepada Muhammad
ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻝ ﻣﺤﻤﺪ Wa'ala aali Muhammad Dan kepada keluarga Muhammad
ﻛﻤﺎ ﺑﺎﺭﻛﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ Kama barakta 'ala Ibrahim Sebagaimana Engkau memberikan keberkatan kepada Ibrahim
ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ Wa'ala aali Ibrahim fil 'alamin Dan kepada keluarga Ibrahim dalam dunia ini
Penutup
(Pujian bagi Allah) ﺇﻧﻚ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪ Innaka hamiidum majiid Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Tinggi
12. Salam
Ucapan atau lafaz salam adalah sebahagian daripada rukun solat. Sekurang-kurangnya, lafaz salam itu ialah assalamualaikum (السلام عليكم)"- "sejahtera kepada kamu semua") tetapi untuk lebih sempurna, ucapannya ialah assalamualaikum warahmatullah (السلام علبكم ورحمة الله) - "sejahtera kepada kamu semua dan semoga dirahmati Tuhan"). Adalah disunatkan untuk memberi salam sebanyak dua kali dan sunat juga untuk menoleh ke kanan dahulu bagi salam yang pertama dan ke kiri bagi salam yang kedua. Turut disunatkan juga kedua-dua salam itu tidak disekalikan iaitu ada pengasingan antara kedua-duanya.
13. Tertib
Tertib adalah rukun yang merangkumi keseluruhan rukun solat iaitu memastikan segala perlakuan rukun berada pada turutan yang betul satu demi satu dan yang mana dahulu didahulukan serta yang kemudian dilakukan kemudian, jika tidak solat itu akan terbatal.
Nota: Tertib boleh ditakrifkan sebagai mendahulukan yang dahulu, mengkemudiankan yang kemudian

maher zain-insyaallah

Sepohon kayu-saujana

Mari belajar solat dan berwuduk

Tuesday, 22 November 2011

Doa-doa ketika peperiksaan

masa mula nk study: 
اللهم انى اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين
اللهم اجعل السنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك، وانت على كل شئ قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل
ketika menghadapi peperiksaan:
اللهم انى توكلت عليك وسلمت امرى اليك لا ملجا ولا منجى منك الا اليك
ketika masuk dewan peperiksaan:
ربى ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدقا واجعل لى من لدنك سلطانا نصيراsebelum menjawab soalan: 
baca al-Fatihah, al-Insyirah dan 
ربى اشرح لى صدرى ويسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهو قولى 
بسم الله الفتاح ، اللهم سهل الا ماجعلته انت سهلا وانت      
تجعل الصعب انشئت سهل

ketika tercari-cari jwpn: 
لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين ، ياحى يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لى شانى كله ولاتكلنى الى نفسى طرفة عين، ربى انى مسنى الضر وانت ارحم الرحمين


ketika lupa jawapan: 
banyakkan berselawat ke ats nabi
اللهم يا جامع الناس الى يوم لا ريب فيه رد الى حاجتى وانت ارحم الراحمين
selepas menghantar kertas jwpn, baca: 


dah balik: 
buat sujud syukur
doa
p/s: sebelum2 kene study la derr
buat la amalan yg patut
semoga berjaya semua!!

http://3.bp.blogspot.com/-fnGyQqyBQkc/TaJGB8ILu-I/AAAAAAAAALg/bMFirgzR25c/s400/206765_205457752811728_100000425147614_687512_3229972_n.jpg

contoh rancangan harian pendidikan islam

Rancangan Harian Pendidikan Islam
Tahun  : 5 Pintar
Hari     : Rabu
Tarikh :09 November 2011
Masa   : 09.10 – 09.40 pagi (30 minit )
Tajuk  : Solat Berjemaah
Matapelajaran : Pendidikan Islam
Konsep utama :Tuntutan Solat Berjemaah
Kata Kunci     : Imam,makmum, kelebihan solat berjemaah
Tujuan Am       :Pelajar dapat memehami konsep solat berjemaah dan dapat mengamalkannya    dalam kehidupan seharian mereka.
Objektif pengajaran : Di akhir pengajaran murid dapat :
                                    1.Menyebut pengertian solat berjemaah dan dalilnya.
                                    2.Menyenaraikan syarat-syarat menjadi imam dan makmum
                                    3.menerangkan kedudukan Imam dan makmum
Nilai Murni          :Bekerjasama dan Istiqamah
                               Solat Merupakan Tiang Agama
Kemahiran Berfikir :Membuat Perbandingan,Membuat urutan,menyenaraikan
Kaedah pengajaran :Perbincangan , soal jawab dan Aktiviti
Bahan Bantu Mengajar :Video,kertas A4
Pengetahuan Sedia Ada :Murid Sudah Biasa Menunaikan Solat Berjemaah Di Sekolah


Isi Pengajaran :
1.Pengertian Solat Berjemaah
                        *Solat yang dilakukan lebih dari seorang atau secara beramai-ramai dengan
                        Diketuai oleh seorang imam.
2.Dalil Tuntutan Solat Berjemaah
            *Dalil solat berjemaah
            *Maksudnya : daripada Abdullah Bin Umar r.a.Rasulullah s.a.w.bersabda : solat
            Berjemaah lebih afdal dari solat seorang diri dengan 27 darjat .
3.hukum Solat Berjemaah :
       Fardhu Ain..iaitu wajib dilakukan oleh setiap orang islam.Hukum ini ditentukan bagi solat jumaat,kerana solat jumaat tidak sah dilakiukan seorang diri
      Fardhu Kifa yah-iaitu memadai beberapa orang yang melakukannya.Hukum ini ditentukan pada sembahyang fardhu selain Jumaat sama ada di surau,masjid atau ditempat-tempat ibadat yang lain.Sekiranya tidak ada orang yang melakukannya secara berjemaah maka seluruh penduduk kampung terwebut mendapat dosa.
      Sunat- iaitu  tidak mesti dilakukan tetapi digalakkan melakukannya.Hukum ini ditentukan pada solat jenazah dan solat2 sunat yang dikehendaki melakukannya secara berjemaah.
4.Syarat-syarat menjadi imam
       1.lelaki
      2.Baligh
      3.Baik bacaan Qurannya
      *      4.Tidak menjadi makmum kepada imam yang lain
5. Syarat-syarat makmum
       1.Niat mengikut imam
      2.Mengetahui perbuatan imam
      3.Mengikut perbuatan imam
      4.Kedudukan makmum di belakang imam
      5.Imam dan makmum berada di satu tempat.Langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran
Aktiviti
Aktiviti guru
Aktiviti murid
Catatan/BBM
Set Induksi
Guru meminta murid-murid membaca doa.
Guru menayang video kepada pelajar.

Guru menyoal pelajar :Apakah yang kamu lihat dan faham daripada video tersebut?
Guru mengaitkan jawapan pelajar dengan pembelajaran tersebut.
Murid membaca doa

Pelajar melihat dan menghayati tayangan video tersebut.
Pelajar menjawab soalan guru secara beramai-ramai.

Pelajar memahami tajuk yang akan dipelajari.

Set Induksi :
Mempersembahkan sesuatu yang baru dan menarik minat pelajar dengan tayangan video.

Objektif ;
Guru menyatakan tujuan persembahan dan mengapa mereka perlu mengikutinya.

Video
Langkah 1
Guru meminta beberapa orang pelajar member maksud solat berjemaah.
Guru menerangkan secara terperinci pengertian solat berjemaah.
Guru menyoal pelajar secara rawak tentang hukum solat berjemaah.
Guru mengulas jawapan pelajar.
Beberapa orang pelajar menyebut maksud solat berjemaah.
Pelajar mendengar dengan teliti.

Wakil darp pelajar menjawab soalan guru.
slide
Langkah 2
Guru menyoal pelajar tentang syarat-syarat wajib solat yang telah dipelajari pada pembelajaran yang lalu.
Guru mengaitkan jawapan pelajar dengan syarat-syarat menjadi imam dan makmum.
Guru mengulas syarat-syarat tersebut.
Pelajar dapat menjawab pertanyaan guru dengan baik.


Pelajar membaca slide yang dipaparkan.


Pelajar mendengar ulasan daripada guru.
Merangsang proses mengingat semula

Guru mengaitkan maklumat baru dengan maklumat yang telah dipelajari.

Langkah 3
Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan.
Guru member arahan supaya pelajar berada dalam kumpulan masing=masing.
Guru mengedarkan kertas A4 kepada setiap kumpulan
Guru memberi arahan setiap kumpulan melakukan kedudukan imam dan makmum.
Guru mengulas jawapan yang dibuat oleh setiap kumpulan.
Pelajar membentuk kumpulan.

Setiap pelajar mengikut arahan guru dalam masa yang telah ditetapkan.
Pelajar melakukan aktiviti berkumpulan mengikut masa yang ditentukan oleh guru.


Hasil ketja setiap kumpulan diulas oleh guru.
Mermbuat pengukuhan :
Guru  member peluang kepada pelajar mengaplikasikan segala penerangan yang diberi dengan menunjukkan prestasi mereka.

Kertas A4

Penilaian terhadap penguasaan pelajar
Penutup
Guru menerapkan nilai-nilai murni di akhir pembelajaran.
Guru member nasihat kepada pelajar agar apa yang dipelajari dijadikan iktibar dan menjadi contoh dalam amalan seharian.
Pelajar mendengar arahan guru.